• Kids autism treatment
 • Коррекция аутизма у детей в больнице тут
 • Лечение заболеваний глаз стволовыми клетками
 • Kerítés építés

  Egyesületünk célként tűzte ki az eddig meglehetősen elhanyagolt edzőpálya és környezetének szebbé és sportolásra alkalmassá tételét. Ezt elsősorban a TAO program  / társas vállalkozások fizetendő társasági adójának felajánlása sport fejlesztésekre / által kínált lehetőségek kihasználásával próbáltuk elérni.

  Ennek érdekében  előminősítéses pályázatot adtunk be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez sporttelep felújítására. A pályázat jelentős része a teljes talaj felújítás és az autómata öntöző rendszer kialakítása támogatást nyert. A pályázat pontos tartalma, valamint a határozat honlapunkon is megtalálható. A fejlesztéseket 2014. június 30.-ig kell befejeznünk.

  Sajnos a pályázat harmadik eleme, mely  a terület bekerítésére vonatkozott elutasításra került. Azonban úgy gondoltuk, hogy a megvalósuló fejlesztések megóvása érdekében mindekképpen szükség van a terület bekerítésére, így községünk önkormányzatához fordultúnk segítségért. Ezúton is szeretnénk megköszönni a képviselő testületnek, hogy támogatták elképzelésünket és a kerítés fém elemeinek megvásárlásával önkormányzatunk hozzájárult a kerítés megépítéséhez.

  Egyesületünk vállalta a régi kerítés beton elemeinek kiszedését és eltávolítását , majd a talaj egyengetés elvégzését, valamint a alapozási munkákhoz szükséges alapanyagok /sóder, cement, zsalukő/ megvásárlását és a betonozási, fém elemek összeszerelési és lakatos munkák elvégzését valamint a kapuk festését

  A munkát 2013. tavaszán kezdtük és a nyári elfoglaltságok miatt csak ősszel tudtuk folytatni és jelenleg már csak az utolsó apró símítások vannak hátra.

  Az így elkészülő kerítés 307 600 forintba került egyesületünk számára, melyet abból az összegből fedeztünk amit önkormányzatunk eredetileg egyesületünk 2013. évi működéséhez biztosított, valamint abból a 96 586 forintból, melyet a személyi jövedelem adó 1%-ának felajánlásából kapott egyesületünk.

  Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak akik adójuk 1%-val támogatták egyesületünket.

  A kerítés építés költsége jóval nagyobb is lehetett volna, azonban szerencsére volt néhány támogatónk akik alapanyag felajánlásával, vagy munkájával járult hozzá a költségek csökkentéséhez.

  Szeretnénk megköszönni Ubornyák Lászlónak és Daragó Jánosnak akik sódert biztosították és szállították, a Richlik Trans-.nak a földmunka elvégzését, Gazsó Gábornak a beton hulladék elszállítását, Marton Tamásnak a nagyon sok gépi munkát, Mészáros Róbertnek , id. Szabó Ödönnek és Szatmári Józsefnek  a lakatos munkákat.

  Egyesületünk tagjai is részt vettek az építési munkákban természetesen nekik is köszönettel tartozunk, hiszen sok hétvégét és ünnep napot áldoztak fel a cél érdekében. Akik részt vettek a munkákban: Bagyinszki Lóránt, Marton Tamás, Keserú Imre, Szénási Pál, Lambisi Cristian, Németh Attila, Szőrös László, Vízer László Revák Sándor, Kun-Gazda Balázs,Deák Ferenc, Máté Róbert, Dézsi Dániel, Rutz Dániel, Gombár Richárd és Gombár Ferenc. Remélem senkit sem felejtettem ki.

  Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni László Mihály önzetlen munkáját , aki örkényi lakosként szinte minden alkalommal nagyon szívesen jött és segített  abban, hogy Táborfalva egy kicsit szépüljön. Munkájáért nagyon hálásak vagyunk és szeretném példaként állítani a fiatal korosztály elé akik nem tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a munkákban pedig ez nekik készül.

  Tisztelettel:      Gombár Ferenc

   

  Share this